Tájékoztató a kilencendikesek beiratkozásáról 2013/2014

Az alábbiakban a felvételt nyert tanulók beiratkozásáról tájékozódhatnak...

 

A kilencedik évfolyamra történő beiratkozás időpontja2013. június 26. (szerda). Délelőttórától 12 óráig, délután 13 órától 16 óráig lehet beiratkozni. A beiratkozást a tanulók vagy közvetlen családtagjaik tehetik meg, egyéb személyek csak akkor, ha meghatalmazással rendelkeznek a kilencedik évfolyamos tanuló szüleitől/gondviselőjétől. A beiratkozás osztályok szerint történik, a tanulók/szülők kérjük, hogy először azonosítsák be, hogy A, B, C vagy Ny osztályba fognak-e járni a gyerekek.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

  • általános iskolai bizonyítvány
  • személyi igazolvány vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat
  • a lakcímkártya és a személyi igazolvány vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat olvasható fénymásolata (szükség esetén a helyszínen is fénymásoljuk)

 

A beiratkozáskor ki kell tölteni az alábbi dokumentumokat. Ezek a honlapról letöllthetők, kinyomtathatók és a beiratkozáskor leadhatók. (Természetesen a helyszínen is rendelkezésre állnak.)

- Tanulói adatlap

Innen letölthető, nyomtatható

- Igénylőlap ingyenes tankönyvhöz

Arról, hogy ki jogosult ingyenes tankönyvre, az igénylőlapról tájékozódhatnak és a helyszínen lévő pedagógusok is segítenek. Igénylés esetén az igényjogosultságot igazoló dokumentum(oka)t (vagy azok fénymásolatát) feltétlenül hozza magával.

Innen letölthető, nyomtatható

- Tankönyvmegrendelő lap (Mindenkinek ki kell töltenie, függetlenül attól, hogy ingyenesen veszi-e igénybe a könyveket!)

Négy évfolyamos képzésben résztvevők számára letölthető, nyomtatható

Öt évfolyamos képzésben résztvevők számára letölthető, nyomtatható

- Kiegészítő tankönyvmegrendelő lap

Ezt a megrendelő lapot CSAK azok a tanulók töltsék ki, akik

  • Négy évfolyamos gimnáziumi osztályba nyertek felvételt ÉS második nyelvként olaszt jelöltek a jelentkezési lapon
  • Ny osztályba (öt évfolyamos) nyertek felvételt ÉS második nyelvként franciát szeretnének tanulni

Kiegészítő tankönyvmegrendelő lap letölthető, nyomtatható

- Iskola-egészségügyi adatlap

Iskola-egészségügyi adatlap letölthető, nyomtatható

Diákigazolvány igénylése a következő módon történik:

Az iskolában be kell fizetni a diákigazolvány-igénylés hatósági díját: 1 400 Ft-ot (beiratkozáskor befizethető).

A beiratkozás után okmányirodában kell időpontot kérni NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) azonosító  igényléséhez. Itt rögzítik a tanuló fényképét és aláírását. Az eljárás díjmentes. Az eljáráshoz szükséges dokumentumok: személyi igazolvány (vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat) ÉS lakcímkártya.

A NEK adatlapot az iskolában kell leadni, ennek segítségével tudja az iskola ügyintézője az igénylést elindítani. A gyártó az elkészült diákigazolványt a tanuló lakcímére postázza ki.

Share
Share