Makáry Sebestyén

Magyar nyelv és irodalom, történelem

2012-ben Vácon, a Piarista Gimnáziumban, 2022-ben az ELTE-n végeztem, utóbbin történelem – magyar tanárszakon. A tanári pályára a Piarista Gimnáziumban látott és tapasztalt tanári példák vezettek, miután megjártam a (hal)biológusi ambícióim vargabetűjét (Szent István Egyetem), de utóbb látom: vargabetű nélkül varga sincsen. A humán érdeklődés felé való pálfordulásom az én esetemben is utakhoz kötődik: kerékpártúrák Rómába, Athénba stb., valamint erdei utak (főleg a Börzsönyben, újabban a Duna pannóniai oldalán). Limes-menti bóklászásaimból állt össze 2021-ben első verseskötetem, amely Delta címmel jelent meg a Fiatal Írók Szövetsége gondozásában.

Fő érdeklődési területem a (kortárs) (líra), nem száműzve belőle az avantgárd és egyéb furcsaságokat – minden ízű drazsékat – sem. Alkotói ambícióikban, irodalom iránti érdeklődésükben szívesen támogatom a diákokat, de a tanóra keretein belül sem adom fel az alkotva tanulás immár több ezer éves hagyományát, és az érdeklődés felébresztésére való törekvésemet.

Tanárként egy-egy apró versreszelőt szeretnék a diákok kezébe adni, hogy vezérfonálként kígyózó papír- és versreszeléket hagyjanak maguk után, illetve magukban. A széthullott és összekeveredett versrészecskék a labirintusszerű belső járatokból így bármikor a felszínre bukkanhatnak, beteljesítve – az önkifejezés váratlanul megtalált szavaiként – a betűk és fonémák örök körforgását.