Maknicsné Benedek Erzsébet

Biológia, kémia

 

Biológia-kémia szakos középiskolai tanár vagyok. Diplomámat a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán szereztem.
Pályámat a tahitótfalui Általános iskolában kezdtem, majd öt év után kerültem a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumba. Hét osztálynak voltam az osztályfőnöke. A tanítás mellett egyéb szakmai feladatokat is elláttam, voltam a biológia és az osztályfönöki munkaközösség vezetője is. Gimnáziumi szaktanári munkámban kezdettől fogva tanítok emelt szintű csoportokat biológiából, sok diákot készítek fel biológia OKTV-re, emelt és középszintű érettségire és felsőfokú tanulmányokra. Rendszeresen szervezem illetve segítem a reál osztályok tanórán kívüli programjait  (Reál Osztályok Találkozója, Mindentudás Gimnáziuma, Természettudományi Találkozó és egyéb szakmai programok). 2005 óta látok el emelt szintű vizsgáztatói és tantárgyi bizottsági elnöki feladatokat a biológia érettségin.