Szarvas Rita

Magyar, történelem, mesterpedagógus

 

Magyar- történelem  szakos középiskolai tanár, mesterpedagógus vagyok. Diplomámat történelemből 1982-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, magyarból 1988-ban a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem. 1999-ben az ELTÉ-n tantervi szakértői pedagógus szakvizsgát tettem magyar nyelv és irodalom tantárgyból. 2004-ben mozgókép- és médiaismeret tanári képesítést is szereztem. 2005-2010 között szintén az ELTÉ-n történeti muzeológiát hallgattam.

A Móricz Zsigmond Gimnáziumban 1987 óta dolgozom, ezt megelőzően a szentendrei Központi Általános Iskolában, a Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtárban és a Petzelt József Szakmunkásképző Intézet elődjében dolgoztam. 1995-től 2004-ig előbb a történelem, majd a humán munkaközösség vezetője voltam. Tanítványaimat eredményesen készítettem fel OKTV-re és más versenyekre.Hatodik alkalommal remek osztályoknak lehettem osztályfőnöke.

1997 óta veszek részt a magyar nyelvi OKTV bizottság munkájában. Szakcikkeim jelentek meg az Édes Anyanyelvünk-ben és az Anyanyelv-pedagógia internetes lapszámain.Az elmúlt 15 évben számos környékbeli és budapesti középiskolában érettségi elnökösködtem. 2004 óta írok és javítok emelt szintű történelem vizsgafeladatokat. Iskolámban gyakran bíznak meg emelt szintű érettségi vizsgaelnöki teendőkkel. 2010-ben az Egyezzünk ki a múlttal! szakmai-módszertani segédkönyvben jelent meg írásom.

1994-ben a szentendrei Móricz Zsigmond Irodalmi Társaság titkárává választottak, 2007-től pedig a Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetőségébe kerültem,

2018-tól a Pest megyei tagozat alelnökévé választottak. Szívesen foglalkozom helytörténettel és irodalomtörténettel. Régebben a helyi nyilvánosság fórumain – Duna Rádió, Gondolat TV – önálló műsorokat szerkesztettem. Szívügyem a kortárs magyar irodalom közvetítése. Közel 20 éve több-kevesebb rendszerességgel cikkeket írok a Szentendre és Vidékébe és más helyi lapokba.

2014 pedagógusnapján Németh László díjjal tüntettek ki.

2015-től tanfelügyeleti szakértő és pedagógusminősítési szakértő vagyok.