A kijavított érettségi dolgozatok megtekintésével kapcsolatos információk az alábbiakban olvashatók…

A kijavított írásbeli érettségi dolgozatok  2015. november  02-án, 8.00 – 16.00 óra között tekinthetők meg a Gimnáziumban, a Tárgyalóban.

A kijavított írásbeli dolgozatokat a vizsgázó, a vizsgázó szülei (gondviselője) vagy alakszerű meghatalmazással rendelkező harmadik személy tekintheti meg.

A megtekintő személy a dolgozatokról bármilyen eszközzel (jegyzet, telefon, fényképezőgép stb.) másolatot készíthet. A vizsgázó kérheti a dolgozatokról fénymásolat készítését (dolgozatonként 500 Ft-ért, nyugtát –kérésre számlát- kap róla a gazdasági irodán).

Amennyiben a javítás a javítási-értékelési útmutatótól eltér, vagy a javításkor számszaki hiba történt, a megtekintő írásban észrevételt tehet a dolgozata javítására.

Az észrevétel benyújtásának határideje: 2015. november 03. 16 óra.