Az Iskola-egészségügyi Szolgálatot Szentendre város Önkormányzata működteti a Gondozási Központ keretein belül.

Az iskola – egészségügyi feladatokat egy főállású iskolaorvos és egy főállású iskolavédőnő látja el az iskolában.

 

Rendelési idők

Iskolaorvos: dr. Tamás Györgyi – kedd : 9-12h

Iskolavédőnő: Varga Tamásné Adrienn – kedd, csütörtök: 8-14h

E-mail: mzsgvedono@gmail.com

 

 

A szolgálat tevékenységi körébe tartozik a gyermekek, tanulók egészségi állapotának szűrése, követése, alkalmassági vizsgálatok elvégzése, közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása, az elsősegélynyújtás, részvétel a nevelési-oktatási intézmények egészségnevelő tevékenységében valamint környezet egészségügyi feladatok megoldása.

Részletesen:

 • a tanulók orvosi, és védőnői vizsgálata és a fokozott ellenőrzésre szorultak gondozásba vétele,
 • védőoltások beadása,
 • testnevelési csoportbeosztás elkészítése,
 • sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi teendők ellátása,
 • ambuláns betegellátás az iskolaorvosi rendelőben,
 • részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben,
 • tisztasági vizsgálat

A tanév folyamán  kötelezően a 10., és 12. évfolyam belgyógyászati és érzékszervi szűrése folyik valamint a 16 évesek záró állapotvizsgálatát  végezzük. Negatív vizsgálati eredmények esetén külön nem értesítjük a szülőket. Amennyiben felmerül valamilyen elváltozás gyanúja, a gyermek általában beutalót kap szakorvosi vizsgálatra, ahol javaslatot kap a további kezelésre vonatkozóan. Beutalás esetén kérjük, hogy a tanuló a vizsgálat eredményét az iskola orvosi rendelőjében mutassa be!

A szűrővizsgálat elemei:

 • testtömeg és testmagasság mérése ( elhízás, kóros soványság )
 • mozgásszervek vizsgálatata ( lúdtalp, gerincferdülés…)
 • vérnyomásmérés ( magas vérnyomás )
 • szív és tüdő vizsgálata
 • látásvizsgálat ( látásélesség, kancsalság )
 • színlátás vizsgálata ( színtévesztés )
 • golyva szűrése tapintásos módszerrel,
 • hallásvizsgálat ( halláskárosodás kiszűrése )

 

Korrekciós gondozás

Az orvosi vizsgálatok során kiszűrésre kerül az egészségileg veszélyeztetett gyermek, majd beutalóval szakorvosi vizsgálatra küldjük. Nagyon fontos, hogy a diákok minél hamarabb keressék fel a szakrendelőt !!!

A vizsgálati eredmények alapján gondozásba vesszük a tanulót, nyomon követjük egészségi állapotának változását.

 

Egészségfejlesztés

Az iskolai környezeti nevelés fontos és elengedhetetlen része az egészségnevelés. Ez a pedagógiai folyamat is kétrétegű:

 • egyrészt az iskolai élet mindennapos gyakorlatában – az iskola üzemeltetésében, fenntartásában – kell gondoskodni az iskolában dolgozók és tanulók egészségéről.
 • másrészt az iskolák tantervében, tanítási gyakorlatában szerepet kapnak az egészségre, az egészség megőrzésére vonatkozó ismeretek, fogalmak, adatok és összefüggések. Ehhez a programhoz kapcsolódva iskoláinkban az adott életkornak megfelelő, a tantervbe illeszkedő egészségnevelő előadásokat tartunk.

 

Gimnázium:

Az alább megadott témakörökből az érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak az osztályfőnökök és a tanulók:

 • egészséges táplálkozás
 • dohányzás
 • alkoholfogyasztás
 • illegális droghasználat
 • családi életre nevelés
 • szexualitás
Adatkezelési tájékoztató megtekintése, letőltése