Az alábbiakban a következő dokumentumokat olvashatja és töltheti le:

1.) Tanulócsoportot váltást kezdeményezni (csoportváltás, faktok évközbeni leadásának, felvételének szándéka esetén) a Házirendben rögzített kötöttségek figyelembevételével az alábbi dokumentum igazgatói titkárságon való leadásával lehet.

Kérelem tanulócsoport változtatásához

2.) Mindennapos testnevelés 2 órája alóli felmentést kezdeményezni az alábbi igazolás kitöltésével, igazgatói titkárságon való leadásával lehet:

Igazolás és kérelem a mindennapos testnevelés órák heti két tanórája alóli felmentéshez

3.) Osztályozóvizsgán való részvételhez az alábbi kérelem szükséges:

Kérelem osztályozóvizsgán való részvételhez

4.) Testnevelés tantárgy tanulása alóli teljes vagy részleges mentesség az alábbi nyomtatványon kezdeményezhető szakorvosi igazolás/szakvélemény csatolásával:

Kérelem testnevelés óra alóli (teljes vagy részleges) felmentéshez

5.) Tantárgyak értékelése alóli részleges vagy teljes felmentés -pedagógiai szakszolgálat szakvéleménye birtokában- az alábbi nyomtatványon kezdeményezhető:

Kérelem tantárgy értékelése alóli részleges vagy teljes mentességhez

6.) A közösségi szolgálattal kapcsolatosan az alábbi dokumentumok tölthetők le:

Együttműködési megállapodás közösségi szolgálathoz fogadó szervezeteknek

Csoportos igazolás közösségi szolgálathoz fogadó szervezetek részére

Tanulói jelentkezési lap közösségi szolgálatra

Együttműködő szervezetek