Az alábbiakban a következő dokumentumokat olvashatja és töltheti le:

1.) “Fakultációs” csoport (kötelezően választott tantárgy) évközbeni leadásának, felvételének, változtatásának szándéka esetén) a Házirendben rögzített kötöttségek figyelembevételével az alábbi dokumentum igazgatói titkárságon való leadásával lehet.

a) Kérelem “fakultációs” (kötelezően választandó tantárgy) csoport változtatásához 11. évfolyamon

b) Kérelem “fakultációs” (kötelezően választandó tantárgy) csoport változtatásához 12. évfolyamon

2.) Mindennapos testnevelés 2 órája alóli felmentést kezdeményezni az alábbi igazolás kitöltésével, igazgatói titkárságon való leadásával lehet:

Igazolás és kérelem a mindennapos testnevelés órák heti két tanórája alóli felmentéshez

3.) Testnevelés tantárgy tanulása alóli teljes vagy részleges mentesség az alábbi nyomtatványon kezdeményezhető szakorvosi igazolás/szakvélemény csatolásával:

Kérelem testnevelés óra alóli (teljes vagy részleges) felmentéshez

4.) Tantárgyak értékelése alóli részleges vagy teljes felmentés -pedagógiai szakszolgálat szakvéleménye birtokában- az alábbi nyomtatványon kezdeményezhető:

Kérelem tantárgy értékelése alóli részleges vagy teljes mentességhez

5.) A közösségi szolgálattal kapcsolatosan az alábbi dokumentumok tölthetők le:

Együttműködési megállapodás közösségi szolgálathoz fogadó szervezeteknek

Csoportos igazolás közösségi szolgálathoz fogadó szervezetek részére

Tanulói jelentkezési lap közösségi szolgálatra

Közösségi szolgálat 2023 (Intézmények)