Örökké Ökoiskola lehet a Móricz!

 

Iskolánk harmadszor is pályázik az Ökoiskola címre. Ezúttal lehetőségünk nyílik e megtisztelő cím örökös elnyerésére.

Pár mondat erejéig tekintsük át: miről is szól ez az ökoiskolaság voltaképpen?

 

Mitől lesz egy iskola Ökoiskola?

Napjaink nyugati társadalmában egyre kiélezettebb problémát jelent a médiák által közvetített fogyasztói értékrend terjedése, és az, hogy erre az értékrendre épülnek életviteli szokásaink. Közben észre sem vesszük, hogy magunk alatt vágjuk a fát!

Az Ökoiskola Program célkitűzése, hogy a fenntartható fejlődés értékrendjét, szokásait, normáit megismertesse a diákokkal. Tantárgyakon belüli és tantárgyközi módon, az iskola szabadidős tevékenységeiben és mindennapjaiban egyaránt hangsúlyozza azokat az elveket, melyek lehetővé teszik, hogy unokáink egy élhető Földet kapjanak tőlünk örökségül.

 

Mitől lesz a Móricz Ökoiskola?

Az elmúlt években számos fejlesztés segítette elő diákjainak környezettudatos szemléletének formálódását. Lássunk ezek közül néhányat!

Talán említenem sem kell mekkora lehetőség az új Labor! Rengeteg modern eszköz kínál terepet arra, hogy megszeressük és gyakorlati oldalról ismerkedjünk meg mindazzal az ismerettel, mely környezettudatos szemléletünk alapja.

Számos osztály vett már részt az iskolakertben, sőt újabban a Dunakanyar több táján, olyan érdekes projektben, melynek során a növényismerettől egészen a társulások természetességének méréséig számos tanulságos élménnyel lettetek gazdagabbak.

A kert lehetőséget ad továbbá – a jövőre vonatkozó tervek szerint – a tájfutó sport alapjainak elsajátítására. Az iskolakert a szabadban átélt sportélmény és a tájékozódási képességek fejlesztésének kiindulási terepéül szolgálhat.

A hulladékgyűjtés évek óta szelektíven történik az intézményben, a szemeteskukákon motiváló grafikák és feliratok hirdetik, milyen hulladék befogadására hivatottak.

A PET palackok kezeléséről külön érdemes szólnunk. A kupakokat – részben társadalmi érzékenyítő nevelés érdekében –, jótékonysági célokra külön gyűjtjük. (Tavaly is több ezer kupak gyűlt össze.) Az üvegeket pedig a hulladék térfogatának csökkentése érdekében hővel zsugorítjuk, melyet a diákok maguk végeznek, ugyanis közösségi szolgálatként választható lehetőség számukra.

A tanulók közösségi szolgálatuk során bekapcsolódhatnak a helyi állatmenhelyek (Árvácska) munkáiba, valamint szorgalmazzuk és lehetővé tesszük olyan közösségi akciókban való részvételüket, mint a „Te Szedd!”. Az iskola részt vállal az önkormányzati területek gondozásában, elsősorban is az iskola előtt és környékén található parkos területen, illetve az autós és kerékpáros parkoló gondozásában.

A diákok az iskolába történő utazásuk során is találkozhatnak környezettudatos szemlélettel, nem ritkán az állomásról az iskolába tanárok felveszik őket autójukba, ezzel érvényesítve a „telekocsi-rendszer” környezeti terhelést csökkentő szemléletét.

Az iskolához kerékpártároló épült, mely fejlesztést a szülők bevonásával valósítottuk meg, s egyre többen élnek e nagyszerű közlekedési lehetőséggel

Mindezekből kitetszik, hogy célunk az iskola keretein belül minél több oldalról, minél intenzívebben közvetíteni a környezettudatos szemléletet, de fontosnak érezzük, hogy a diákok iskolán kívüli életében is a környezettudatos magatartásformákat gyakorolják.

 

 

További cikkeink:

Napfogyatkozás

ÖVEGES PROGRAM 2014. – Projektzáró rendezvény

Új kerékpártárolónk átadása

Az Országos Curie Környezetvédelmi Versenyben a régió első helyezettjei lettünk

Megkezdődött a természettudományos labor építése

12. e osztály a Pilisben

Díszdoktoravatás az ELTE-n

Százmilliós beruházások indulnak iskolánkban… (+video)

8. Oxfordi Ramon y Cajal ösztöndíj pályázat 2013

Végzős diákok faültetése