A szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium országos tanulmányi versenyeken kiemelkedően szerepelt tanulói

 

A tehetséggondozást a Móricz Zsigmond Gimnázium tanárai a kezdetektől fogva a legfontosabb feladatok között tartották és tartják számon. A tanulók tehetségének kibontakoztatásához szükség van erőpróbákra, tudásuk mások tudásával való összehasonlítására. Ennek egyik hagyományos formája a tanulmányi versenyeken való részvétel. Egy tanuló tehetségét és a közös munka mennyiségét, minőségét kizárólag a versenyeken elért sikerekkel mérni nem lehet. A megszületett eredmények elismerése és számontartása mégis fontos a két fél munkájának megbecsülése és a hagyományos értékek megőrzése szempontjából. Ezeket figyelembe véve adjuk közre az iskola történetében a legnagyobb sikereket elért tanulóink névsorát, időrendbe szedve.

1 9 5 5  –  1 9 8 0  között

Forrás: A Móricz Zsigmond Gimnázium emlékkönyve, 1955-1980

Név

Év

Osztály

Tantárgy

Név

Év

Osztály

Tantárgy

Hamar István

1958

III.b

orosz nyelv

Sebesi György

1968

IV.a

orosz nyelv

Barcsay Katalin

1960

III.b

matematika

Faragó Balázs

1971

IV.b

matematika

Hamar János

1960

III.b

fizika

Horváth Tibor

1971

III.c

földrajz

Borsody István

1961

IV.a

orosz nyelv

Tarnóczy Mariann

1971

III.b

orosz nyelv

Hamar János

1961

IV.b

fizika

Zajky László

1971

IV.a

matematika

Lendvai István

1961

I.a

matematika

Hamar Dávid

1972

II.c

matematika

Sashalmi Mária

1961

IV.a

orosz nyelv

Tarnóczy Mariann

1972

IV.b

orosz nyelv

Terhes Lajos

1961

IV.b

fizika

Brczán Miroszláv

1974

IV.c

fizika

Fazekas János

1962

IV.a

matematika

Hamar Dávid

1974

IV.c

matematika

Golub Alexandra

1963

IV.a

orosz nyelv

Kummert Ágnes

1974

II.b

matematika

Jankó Mihály

1963

IV.b

fizika

Kun Attila

1974

III.b

matematika

Hirsch László

1964

IV.c

orosz nyelv

Bödecs Pál

1975

IV.b

matematika

Lipcsei Éva

1964

IV.b

orosz nyelv

Kummert Ágnes

1975

III.b

matematika

Mezei Zsuzsa

1964

IV.a

orosz nyelv

Kun Attila

1975

IV.b

matematika

Pinkola János

1964

IV.a

orosz nyelv

Kun Attila

1975

IV.b

fizika

Wészits Péter

1964

III.a

orosz nyelv

Kun Katalin

1975

IV.a

földrajz

Wészits Péter

1965

IV.a

orosz nyelv

Kristóf Edit

1976

IV.b

német nyelv

Siklóssy Pál

1967

III.b

kémia

Kormány Katalin

1977

IV.a

történelem

Siklóssy Péter

1967

III.b

matematika

Puppán József

1977

IV.b

matematika

Somogyi Péter

1967

III.b

biológia

Csesznák András

1978

I.b

matematika

Podani István

1968

IV.a

fizika

Puppán István

1978

I.b

kémia