Eiplné Pál Alexandra

ének-zene, Francia nyelv, magyar nyelv és irodalom

2006-ban magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári és bölcsész mesterdiplomát szereztem a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ezzel egyidőben elvégeztem a Kísérleti és alkalmazott fonetika programot, valamint 2005-ben sikeresen teljesítettem a Dr. Gósy Mária által kidolgozott GMP-diagnosztika c. akkreditált pedagógus-továbbképzési programot is. 2018-ban ugyanitt megkaptam középiskolai tanári diplomáimat francia mint idegen nyelv és ének-zene, karvezetés szakokon. Több kurzuson, képzésen is részt vettem: Vándor Műhely (2014, 2015), Budapesti Nyári Egyetem Franciatanároknak (2016), Pedagógus-továbbképzés Vichyben (2016).

A 2000-es években először fonetikusként dolgoztam projektmunkákban (AITIA Zrt., BME), majd 2006-tól első teljes munkaidős állásomat a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében kaptam lexikográfusként. Tudományos segédmunkatársként itt A magyar nyelv nagyszótárának írásában vettem részt. 2017-től a Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskolában tanítottam magyar nyelvet és irodalmat, valamint megbíztak az iskola teljes felső tagozatának ének-zenei oktatásával is. 2018-tól tanári munkám elvégzésére a Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium biztosított lehetőséget. A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumba 2022 őszétől érkeztem meg oktatói-nevelői munkát végezni.

Sokféle önkéntes tevékenységet is vállaltam eddig. 2013 és 2016 között a Budapesti Vándor Kórus szólambetanítója voltam, alapítványuknál (Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány) kuratóriumi tagként segítettem a működésüket. 2016 és 2018 között már saját kórusomat, az Allegro Barbaro Kamarakórust vezettem alapító karnagyként és művészeti menedzserként. A 2 évi működésünk során kb. 70 kortárs kórusmű ősbemutatóját valósítottuk meg, és ezek közül számos műnek a létrejöttében közvetlen szerepet játszottunk. 2019 tavaszán segítő kiadványokat írtam az SE Tűzoltó Utcai II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Gyermekonkológiai 1B Osztályának (Sugárterápia, Élet az osztályon címekkel). 2020 nyarán webináriumsorozat keretében pedagógus-továbbképzést tartottam a Genially online eszköz használatából. Ehhez digitális tankönyvet fejlesztettem Szabadulj be! címmel, majd 2021 tavaszán a Genially felkérésére magyar nyelvű webináriummal csatlakoztam a Genially Nemzetközi Játékosítási Hét c. rendezvénysorozatukhoz.

Egyetemi tanulmányaim óta több szakmai elismerésben is részesültem: Tata város elismerése kiemelkedő tanulmányi teljesítményért (2001); országos döntő – XXVII. OTDK pszicholingvisztikából (2005); szakmai dicséret – ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet (2005); tudományos ösztöndíj bronz fokozata – ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet (2005, 2006); 1. díj – francia tananyagkészítő verseny a Francia Intézet és a Franciaoktatás szervezésében (2016); Francia Köztársasági Ösztöndíj (2016); Közéleti ösztöndíj – ELTE BTK (2017); Különdíj – XXXIII. OTDK kortárs zenéből (2017).

Életemben Kipling Ha… c. versében megfogalmazott gondolatait próbálom követni és szem előtt tartani.