Hegedüs Hajnalka

Angol nyelv, történelem

A Móricz Zsigmond Gimnázium nem volt teljesen ismeretlen terep számomra, hiszen már diákként is nyelvi előkészítő osztályban öt évet töltöttem el az iskola falai között. A diákévek során fokozatosan alakult ki bennem, hogy szeretném visszaadni tanárként azt a befektetett időt és odaadást, amit akkori pedagógusaimtól kaptam. Ezért végül az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytattam tovább a tanulmányaimat angol-és történelemtanár szakon osztatlan, hatéves képzésben. 

Az egyetemi évek alatt megerősödött bennem a tudat, hogy a számomra megfelelő hivatás a tanárság. Emellett kikristályosodott a jelenlegi érdeklődési köröm is, amely szorosan kötődik a keleti kultúrákhoz és nyelvekhez. Rövid szakmai gyakorlatomat az Újbudai József Attila Gimnáziumban és az Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziumban csináltam meg, de az összefüggő, egyéni gyakorlatomat már saját iskolámban folytattam, Mindeközben pedig az indiai oktatási rendszerről szóló szakdolgozatomat is írtam. Nagy kihívás volt egyszerre ennyi téren helyt állni, de egyben rendkívül hasznos tapasztalat is. A tanulmányaimat végül jeles eredménnyel zártam 2021-ben. 

A diplomaszerzés utáni első tanévben, 2022-től segédosztályfőnöki feladatokat láttam el az iskola specialitásának számító TanDem osztályban, amely még inkább arra ösztökélt, hogy a módszertani táramat minél interaktívabb és elgondolkodtatóbb feladatokkal gazdagítsam. Még hosszú út áll előttem, de nem tartok a kihívásoktól annyira, mert egy rendkívül támogató közegben tudhatom magam. A kollégáim és a diákjaim is sokat segítenek önmagam fejlesztésében és továbbképzésében. 

A szabadidőmben szívesen foglalkozom nyelvekkel, olvasással és szabadidős írással. A gimnáziumi éveim óta tanulok franciául, néha időszerűen belekezdek egy-egy különlegesebb keleti nyelv tanulásába is. Szívesen utazom és ismerkedek meg új emberekkel, ételekkel, szokásokkal és kultúrákkal. Még az egyetemi éveim alatt részt vettem a Meisei Summer School Projectben, ahol angolul kellett tanítani japán diákokat, illetve a japán oktatási rendszerről írtam egy rövidebb tanulmányt a Pázmány Péter Egyetem gondozásában megjelent Pedagógiai Mozaik c. tanulmánykötetébe. 

A tanítás mellett kiemelkedően fontosnak tartom a nevelői munkát is, a lexikális tudás átadása mellett pedig az érzelmi intelligencia és a kultúrák közötti kommunikáció fejlesztését, amelyek a mai világban kiemelten fontos szerephez jut a munka világában is.