Kedves Diákok!

Somogyi Péter az angliai Oxfordi Egyetem Anatómiai Neurofarmakológiai Intézetének igazgatója – egykor gimnáziumunknak volt diákja – 6. alkalommal írta ki pályázatát a szentendrei és a csíkszeredai Márton Áron Líceum diákjai számára.

 A pályázat a 'Tovább' gombra kattintva olvasható és letölthető.

 

 
Pályázat

6. Oxfordi Ramon y Cajal Ösztöndíj 2011

 

Tükrözi-e az idegrendszer szerkezete és működése fejlettségi szintjét?

 
 

A Föld történetének hatodik nagy élővilág kipusztulási időszakát éljük. Míg az előző ötöt a fizikai feltételek megváltozása okozta, a jelenlegi egyetlen faj, a Homo sapiens elszaporodásának és viselkedésének a következménye. Mit mutat ez ennek a fajnak az idegrendszeréről?

 

Az állatok idegrendszerük segítségével tartanak kapcsolatot külső és belső világukkal. A ragadozó madár megfogja az egeret, de sokkal több egér él a Földön, mint ragadozó madár. Az emberi szem nappali látásra specializálódott, de mégis vannak nappali állatok, melyek látása pontosabb a mienknél. Más főemlősök életmódjukból következően sokkal jobban látnak éjjel, mint az ember. A denevérek ultrahang segítségével szerzik táplálékukat, de bizonyos lepke fajok az ultrahangot észlelve el tudják kerülni, hogy zsákmányul essenek, stb. Melyik faj vagy állatcsoport idegrendszere és miért alkalmazkodott jobban a környezetéhez? Mik azok a vonásai az idegrendszernek, melyek alkalmassá teszik az adaptációra a fejlődés során?

 

Írjátok meg eredeti gondolataitokat bármely az idegrendszer fejlettségével és az adaptációval kapcsolatos témáról kb. 500 szóban, egyben megválaszolva a fenti három kérdést. A terjedelembe nem számít esetleges ábra, ábraszöveg vagy irodalmi hivatkozás. Az internet fontos információforrás lehet, de kiollózott dolgozatokat nem veszünk figyelembe. Csak eredeti megfogalmazást értékelünk!

 

Santiago Ramon y Cajal spanyol mikroszkópos neurobiológus 1906-ban kapott Nobel-díjat ma is érvényes felfedezéseiért, melyek megalapozták a modern neurobiológiát. Ő a névadója a pályázattal elnyerhető ösztöndíjnak.

 

A pályázat két részből áll: a dolgozat és egy rövid kérdés válasz teszt, melyet a jelentkező tanár felügyelete mellett segédeszköz nélkül tölt ki. A tesztkérdések témaköre az élővilág, a tesztírás időtartama 1 óra.

 

Első díj: 1-2 hónap nyári neurobiológiai kutató tanulmányút az Oxfordi Egyetem Anatómiai Neurofarmakológiai Intézetében, Angliában.

Második díj: 1-2 hónap nyári neurobiológiai kutató tanulmányút Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében.

Harmadik díj: könyvjutalom.
 
 
Pályázat feltételei:

1. Pályázhat minden tizenegyedikes – tizenharmadikos középiskolai tanuló, aki a 2010/2011-es tanévet Szentendrén vagy a csíkszeredai Márton Áron Líceumban végzi.

2. Négyesnél nem rosszabb év végi jegye van matematika, fizika, kémia és biológia tárgyakból az előző évben. Nem szükséges az összes tárgy tanulása, a biológia sem feltétel.

3. Pályázati tanulmány határidős beadása az iskolai koordinátornak, akit az igazgató jelöl ki.

4. Életrajz és rövid összefoglaló, arról, miért pályázik a jelölt (összesen legfeljebb egy oldal).

5. Az írásos teszt kitöltése tanár jelenlétében segédeszköz nélkül.

6. Előzetes nyilatkozat, hogy siker esetén a három díj bármelyikét elfogadja a jelölt és tanulmányút esetén, annak végeztével, két héten belül rövid beszámolót küld Somogyi Péternek.

7. Tanári vélemény (bármely természettudományos tárgyat tanító tanártól) a kutatói képesség valószínűségéről, a pályázó tanulmányi és emberi értékeiről, melyet a diák által felkért tanár az iskolai koordinátornak megküld.

 

Formátum: Pályázatokat magyarul gépelve vagy digitálisan Word formátumban (CD vagy elektronikus posta) az iskolai koordinátornak kérjük benyújtani.

 
A pályázat beadásának határideje: 2011. február 14. (hétfő)
 

A pályázat beadásának módja: a digitálisan készített pályázatokat az iskolai koordinátorok közvetlenül, e-mailben küldik el Somogyi Péter professzor úrnak. A gépelt pályázatokat a Móricz Zsigmond Gimnáziumban Maknics Gábor tanár úrnak kell leadni.

 
A tesztírás időpontja: 2011. február 16. (szerda), 15 óra.
A tesztírás helye: Móricz Zsigmond Gimnázium.
 

Bírálók: Dr. Acsády László, a biológiai tudományok doktora, MTA Kísérleti

Orvostudományi Kutatóintézete;

Dr. Hájos Norbert, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete;

Prof. Sass Miklós, biológiai tudományok doktora, ELTE, Állatszervezettani Tanszék,

Prof. Somogyi Péter akadémikus, a neurobiológia professzora, Oxford.

 

Értékelés: A díjak a Móricz Zsigmond Gimnázium Reál Osztályok Találkozóján 2010. március 25-én kerülnek kihirdetésre.

 

A 2006-os pályázat nyertese Szigeti Viktor a Móricz Zsigmond Gimnázium 12-es tanulója volt, “Több vagyok-e mint idegsejtjeim összessége” című tanulmányával. A 2007-es pályázat nyertese Nagy Krisztina a szentendrei Ferences Gimnázium tanulója volt „Mosoly-valódi boldogság, vagy álarc, ami mögé elbújhatunk?” az „Izommozgás és kommunikáció” témakörből. 2008-ban Balog Emese tízedikes székesfehérvári középiskolás kapta az ösztöndíjat. 2009-ben Pásztor Zsófia a szentendrei Ferences Gimnázium tanulója nyert ’’ Méreg, jutalom, de miért?” című pályázatával az “Idegsejtre ható növényi molekulák” témakörből. 2010-ben Lukács István, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium végzős tanulója nyert Kérgi lokalizáció

c. munkájával, a „Mit tudtunk meg az agy normális működéséről az agy betegségeinek vizsgálatával?” témakörből.

A pályázat letölthető itt.