Az alábbiakban a nyolcadik osztályos tanulók központi írásbeli vizsgájáról szóló tájékoztatót olvashatják.

A nyolcadikos tanulók sikeres és gördülékeny vizsgája érdekében a következő szabályok betartását kérjük. A gyerekek részére a legfontosabb szabály, hogy amennyire csak lehet, nyugodjanak meg, minden rendben lesz!

Általános szabályok

1.) Az írásbeli feladatlapok kitöltése január 22-én szombaton 10,00 órakor kezdhető meg, de a vizsga szervezése miatt a tanulók legkésőbb 9,30-kor érkezzenek meg az épületbe. 9,00 óra előtt a belépés nem lehetséges. A késve érkező tanulók megírhatják a vizsgát, de ugyanakkor kell befejezniük, mint a vizsgájukat időben kezdőknek.  

2.) Valamennyi vizsgázó hozzon magával a személyazonosságát igazoló fényképes okmányt (személyi ig., útlevél vagy diákigazolvány), a vizsgateremben ez alapján azonosítják be őket a felügyelő tanárok.

3.) Minden tanuló csak a vizsgabeosztásban meghatározott teremben vizsgázhat, ahol meghatározott ülőhelye van. A terembeosztás az épület bejárata előtt és az aulában lesz megtekinthető. Azt, hogy a teremben hol lesz a vizsgázó ülőhelye, a terem ajtajára kihelyezett beosztásból ismeri meg. 

4.) Az épületben diákjaink és pedagógusok is segítik a vizsgázókat a vizsgaterem megtalálásában, valamennyi nyolcadikos időben el tudja foglalni helyét. Kérdezzenek tőlük bátran!

5.) A magyar nyelv és a matematika vizsga között 15 perces szünet van, amelyben a tanulók elhagyhatják a vizsgatermet. A két vizsgarész 45-45 perces, a tanulók 11,45-kor végeznek. (Ez alól kivételt képeznek a többletidőt kapott vizsgázók.)

6.) A vizsgateremben a tanuló padján csak íróeszközök, körző, vonalzó, személyi okmányok, zárt palackban innivaló és minimális ennivaló lehet. Minden más személyes holmi (táska, kabát, telefon, okosóra, könyvek stb.) a teremben egy másik helyen lesznek tárolva a vizsga végéig. 

7.) Minden vizsgateremben felügyelőtanár segíti és tájékoztatja a tanulókat.

8.) A vizsgázók a vizsga elején és végén is tájékoztatást kapnak a vizsgadolgozatok megtekintésének és az értékelőlapok átvételének helyéről, idejéről és módjáról.

9.) Azok a vizsgázók, akik önhibájukon kívül nem tudnak részt venni a vizsgán, január 27-én, a pótló vizsganapon pótolhatják. Akik igazoltan COVID fertőzés miatt nem tudtak részt venni egyik vizsganapon sem, 2022. február 4-én is pótolhatják a vizsgájukat.  

Járványügyi intézkedések

1.) Az épületbe csak a tanulók léphetnek be, kérjük, hogy a kísérők csak a kapuig kísérjék a tanulókat.

2.) Az épületbe való belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező.

3.) Az épületben való közlekedéskor a maszkhasználat kötelező. A vizsgateremben a vizsgázók levehetik a maszkot. A felügyelőtanárok számára a védőmaszk használata kötelező.

4.) A vizsgatermekben általában 10 vizsgázó fog tartózkodni, a tanulók kb. 2 méteres távolságban lesznek egymástól.  

Az iskola megközelítése, parkolás

Az iskolába az épület főbejáratánál (Kálvária út 16/a) lehet belépni. Az épület környékén a parkolás ingyenes, de parkolóhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre. Az iskolaudvaron parkolási lehetőséget biztosítunk, ebben az esetben a Pipacs utcai kapun tudnak a gépjárművekkel bejönni. A Kálvária út járdáján való parkolást a közterület-felügyelet bünteti.

 

Sikeres vizsgákat kívánunk!