Az alábbiakban a felvételt nyert tanulók beiratkozásáról tájékozódhatnak…

 

A kilencedik évfolyamra történő beiratkozás időpontja: 2016. június 22. (szerda). Délelőtt 9 órától 12 óráig, délután 13 órától 16 óráig lehet beiratkozni. A beiratkozást a tanulók vagy közvetlen családtagjaik tehetik meg, egyéb személyek csak akkor, ha írásos meghatalmazással rendelkeznek a kilencedik évfolyamos tanuló szüleitől/gondviselőjétől. A beiratkozás osztályok szerint történik, az osztályok beazonosítását kiírás segíti.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
     általános iskolai bizonyítvány
     személyi igazolvány vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat
     a lakcímkártya és a személyi igazolvány olvasható! fénymásolata (szükség esetén a helyszínen is fénymásoljuk)

A felvételi értesítőben kipostázott dokumentumokat (tanulói adatlap, egészségügyi kérdőív, tankönyvrendelés, ingyenes tankönyvre jogosultság esetén az ingyenes tankönyvtámogatás igénylése) a legtöbb tanulónktól visszakaptuk a tájékoztató délutánon. Kérjük, hogy aki nem volt jelen a rendezvényen, hozza el a dokumentumokat kitöltve a beiratkozásra! (Hiányzó nyomtatványt helyben is tudunk adni.) Kérésünk továbbá, hogy aki ingyenes tankönyvre jogosult, de nem adta még le az igénylést és a jogosultságot igazoló dokumentumot, azt is hozza magával.

Beiratkozáskor a megrendelt Móriczos pólókat át lehet venni, ára 1 500 Ft/db.

A Diákigazolvány igénylésének menete:

A beiratkozás után okmányirodában kell időpontot kérni NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) azonosító  igényléséhez. Itt rögzítik a tanuló fényképét és aláírását. Az eljárás díjmentes. Az eljáráshoz szükséges dokumentumok: személyi igazolvány (vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat) ÉS lakcímkártya.

A NEK adatlapot a Gimnáziumban kell majd leadni, ez megtehető a nyár folyamán szerdai ügyeleti napokon 9:00-12:00 óra között. Ennek segítségével tudja az iskola ügyintézője az igénylést elindítani azután, miután az általános iskola a tanulót kijelentette. A gyártó az elkészült diákigazolványt a tanuló lakcímére postázza ki.