Tájékoztatjuk az étkezőket, hogy a készpénzes befizetés időpontja október 21.  Helyszíne az ebédlő,  9.30-tól 14.00-ig.

Ebédbefizetés pótlására nincsen lehetőség az iskolában, csak -a tanulói titkárságon történő egyeztetés után- az Izbégi Iskolában.

Aki átutalással kívánja rendezni a díjat, annak október  20-ig kell ezt  megtennie. (14 óra)

Az átutalást a 11784009-15731292-10130005 számú számlaszámra kell átutalni (Szentendre Város Önkormányzata). Az utalásról készült bizonylatot vagy annak másolát okóber  20-ig kell a moricz@ph.szentendre.hu e-mail címre elküldeni. Novemberben a teljes értékű térítési díj 7245.-Ft,  a kedvezményes (50 %-os) térítési díj 3622.- Ft .

Az étkezést Szentendre Város Önkormányzata biztosítja.