Az alábbiakban a tanulmányi területeink felvételi jegyzékeit tekinthetik meg. A megtekintés előtt, kérjük, feltétlenül olvassák el a felvételi jegyzékkel kapcsolatos információkat!

A megtekintés előtt kérjük, feltétlenül olvassák el az alábbi információkat!

1.) Mi a felvételi jegyzék?

Ilyenkor még egyik iskola sem tudja, hogy hozzá ki lesz felvéve, hiszen nem ismerheti a tanulói jelentkezések sorrendjét. Így a lista NEM a felvettek névsora. Egy lista, melyen a felvételizők szerepelnek "erősorrendben". (Elöl a legjobb, hátul a legszerényebb eredményt elérők.)

2.) Mire kell figyelni a lista értelmezésekor?

Arra, hogy egy listán az összes olyan tanulót szerepeltetni kell, aki jelentkezett az adott tagozatra, függetlenül attól, hogy hányadik helyen jelentkezett oda. Ezért minden listán kb. háromszor annyi tanuló van, mint aki oda fog járni (ugyanis hiába jelentkezett három helyre, nyilván egyre fogjuk csak felvenni).

3.) Lehet-e tudni a listáról, kit hová fognak felvenni?

NEM. Amelyik iskola a listáján felvetteket hoz nyilvánosságra, csak azt fogalmazza meg, kiket szeretne felvenni, illetve megmondhatja kiknek a jelentkezését utasítja el. (A középiskolának minimum három dolgot kellene tudni a végső döntéséhez: hányadik helyen jelentkezett a tanuló az iskolába, fogja-e a jövőben  módosítani a jelentkezését és hová fog beiratkozni júniusig.)

4.) Mikor érdemes módosítanod a jelentkezésed iskolasorrendjét?

Akkor, ha nem szeretnél móriczos lenni. (A többi iskolában ugyanis nem kerülsz sem jobb, sem rosszabb helyre attól, hogy előbbre sorolod valamely jelentkezésed, mert a győri Felvételi központ először iskolát rangsorol.) Ha ide szertnél járni, ne módosíts (legfeljebb, ha nem sikerül ide bekerülnöd, felvesznek oda, ahol már "felvettek".)! Ha nem szeretnél ide járni, módosíts és a helyedre felvesszük a sorban utánad állót. Reméljük, a legjobb iskolát találod meg!

5.) Mikor változtass tagozati sorrendet?

Ugyanaz a helyzet, mint az előbb: ne változtass azon, amit leginkább szeretnél! Ha oda esetleg nem sikerül bejutnod, a második helyedre sorolódsz be, de ugyanolyan esélyekkel, mintha elsőnek jelölted volna!

 

Felvételi jegyzék – 01. (reál) tanulmányi terület

Felvételi jegyzék – 02. (humán) tanulmányi terület

Felvételi jegyzék – 03. (angol 4 évfolyamos) tanulmányi terület

Felvételi jegyzék – 04. (általános) tanulmányi terület

Felvételi jegyzék – 05. (angol nyelvi előkészítő) tanulmányi terület

Felvételi jegyzék – 06. (német nyelvi előkészítő) tanulmányi terület

Jogszabályi háttér: 40. § (1) A középfokú iskola a felvételi vizsgák befejezése után, legkésőbb a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontig a honlapján nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a 37. § (7) bekezdése szerint a jelentkezési lapján kérte, hogy a felvételi jegyzékben egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessék, akkor a középfokú iskola az oktatási azonosító szám helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tünteti fel.  – 20/2012.(VIII.31.) EMMI-rendelet