Az alábbiakban a felvételt nyert tanulók beiratkozásáról tájékozódhatnak…

 

 

A kilencedik évfolyamra történő beiratkozás időpontja: 2014. június 25. (szerda). Délelőtt 9 órától 12 óráig, délután 13 órától 16 óráig lehet beiratkozni. A beiratkozást a tanulók vagy közvetlen családtagjaik tehetik meg, egyéb személyek csak akkor, ha meghatalmazással rendelkeznek a kilencedik évfolyamos tanuló szüleitől/gondviselőjétől. A beiratkozás osztályok szerint történik, az osztályok beazonosítását kiírás segíti.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • általános iskolai bizonyítvány
  • személyi igazolvány vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat
  • a lakcímkártya és a személyi igazolvány olvasható fénymásolata (szükség esetén a helyszínen is fénymásoljuk)
  • a kitöltött iskola-egészségügyi adatlap(aki nem kapott a tájékoztató értekezleten, az oldal aljáról letöltheti)

 

A felvételi értesítőben kipostázott dokumentumokat (tanulói adatlap, tankönyvrendelés, ingyenes tankönyvigénylés) a legtöbb tanulónktól visszakaptuk a tájékoztató délutánon. Kérjük, hogy aki nem volt jelen a rendezvényen, hozza el a dokumentumokat kitöltve a beiratkozásra! Kérésünk továbbá, hogy aki ingyenes tankönyvre jogosult, de nem adta még le a jogosultságot igazoló dokumentumot, azt is hozza magával.

Beiratkozáskor a megrendelt Móriczos pólókat át lehet venni, ára 1 400 Ft/db.

 

A Diákigazolvány igénylésének menete:

Az iskolában be kell fizetni a diákigazolvány-igénylés hatósági díját: 1 400 Ft-ot (beiratkozáskor befizethető).

A beiratkozás után okmányirodában kell időpontot kérni NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) azonosító  igényléséhez. Itt rögzítik a tanuló fényképét és aláírását. Az eljárás díjmentes. Az eljáráshoz szükséges dokumentumok: személyi igazolvány (vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat) ÉS lakcímkártya.

A NEK adatlapot a Gimnáziumban kell majd leadni, ennek segítségével tudja az iskola ügyintézője az igénylést elindítani azután, miután az általános iskola a tanulót kijelentette. A gyártó az elkészült diákigazolványt a tanuló lakcímére postázza ki.

iskola-egészségügyi adatlap