Iskolánk végzős és humán  osztályaiból delegáció vett részt Móricz Zsigmond halálának hetvenedik évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen, amelyet a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben tartottak. Szarvas Rita tanárnő az indulást megelőző percekben mesélt egy kicsit Móriczról és képeket mutatott nekünk, hogy kicsit ráhangolódjunk az eseményre. A temetőben szeptember ötödikén délelőtt tizenegy órakor, mikor a kis küldöttségünk megérkezett, már sokan várakoztak a sír előtt. Dr. Móricz Imre köszöntött minket édesapja egy kedves történetével: Móriczot  Kolozsvárra hívták meg egy gimnáziumba előadást tartani, ahol illően felkonferálták, és arra számítottak, hogy a nagy író majd mond egy szép hosszú beszédet, de Móricz csak annyit mondott: „Szerbusztok, köszönöm, hogy itt vagytok! És örülök, hogy köztetek lehetek.” Így üdvözölt bennünket és elmondta, mennyire örül az ifjúság, azaz a mi jelenlétünknek. Egy pár percig még halk eszmecsere folyt. Aztán elcsendesült mindenki. Biczák Péter, a Móricz Társaság ügyvezető elnöke  felkérte Nyíri Csabát, Leányfalu polgármesterét, hogy köszöntse az egybegyűlteket, és emlékezzen meg Móriczról. Beszédet mondott még dr. Szilágyi Zsófia irodalomtörténész, illetve érdekes történeteket idézett fel Móricz temetéséről, és a kortársai által írt emlékezéseket, cikkeket. Az ünnepség áhítatos  csendben  zajlott. Sok koszorú került a nagy író sírjára, a mi küldöttségünk nevében Bese Konrád a Diákönkormányzat elnöke és Lévai Bianka 11.b osztályos tanuló koszorúzott.  A megemlékezés végén, váratlanul felszólalt Móricz unokája, Simon Balázs, és arra kérte az egybegyűlteket, hogy ne csak nagyapjáról, de nagyanyjáról is emlékezzünk meg, aki tragikus halált halt. A megemlékezés végén az ismerősök és családtagok beszélgettek kicsit, aztán mindenki csendben, elgondolkodva távozott.

 Úgy vélem, minden jelenlévőben mély nyomott hagyott ez a megemlékezés, mert valahogy úgy éreztük ezalatt, hogy Móricz nem ment el, hogy ha láthatatlanul is, de itt járt közöttünk.

Kertész Réka 12.b

   

További képek

{phocagallery view=category|categoryid=1|limitstart=0|limitcount=0}