Megtekinthető a szóbeli mentességet szerzett, illetve a 140 pont alatti tanulók listája.

Általános tudnivalók

Az egyes vizsganapok részletes vizsgabeosztása (várható vizsgakezdés időpontja, teremszám, vizsgacsoport) a szóbeli meghallgatás előtt 1 nappal kerül fel a honlapra. Kérjük a vizsgázókat, hogy személyazonosításra alkalmas fényképes okmányt hozzanak magukkal, és ügyeljenek a pontos megjelenésre. (A vizsgakezdés időpontjai tájékoztató jellegűek, csúszás a vizsga kezdésétől eltekintve mindkét irányban előfordulhat.) Időpont-módosítási kérést csak a vizsgát megelőző napokban tudunk teljesíteni. A vizsganapon csak akkor tudunk elfogadni ilyen kérést, ha a vizsgázó, számára fel nem róható okból nem tud megjelenni a vizsgán (pl. betegség miatt orvosi igazolással alátámasztva).

Azok a tanulók, akik szóbeli vizsgát tesznek vagy nyelvi szintfelmérő beszélgetésen vesznek részt, az alábbi táblázatban találják a vizsgaidőpontjaikat. A részletes vizsgabeosztás is itt lesz megtekinthető a szóbeli meghallgatás előtt egy nappal.

Szóbelizők vizsganapjai

Részletes vizsgabeosztás – március 7.

Pótló vizsganap – március 9.

A szóbeli meghallgatás alól mentesülő tanulók névsora (oktatási azonosítója) itt megtekinthető:

Szóbeli mentességet szerzett vizsgázók

Azok a tanulók, akik maximális szóbeli pontszám teljesítésével sem érhetik el a rangsoroláshoz szükséges 140 pontot, nem kapnak szóbeli időpontot. Az ő oktatási azonosítójuk itt megtekinthető:

140 pont alatti tanulók

Szóbeli témakörök, tételek:

A szóbeli vizsgákról a Felvételi tájékoztató 10. fejezetében tájékozódhatnak, a tételcímeket a Mellékletben találják.