Balaton-Takács Valéria

Matematika, informatika

 

Matematika – informatika szakos középiskolai tanár vagyok. Diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán szereztem 2009-ben. Még ebben az évben kezdtem el tanítani a Móricz Zsigmond Gimnáziumban, ahol azóta is a tantestület tagja vagyok, szaktanári és osztályfőnöki feladatokat látok el.

Egyetemi éveim alatt az – elsősorban általános iskolákban használt – Scratch programozási nyelv magyarországi bevezetésével és népszerűsítésével foglalkoztam, tananyagot fejlesztettem, és szakdolgozatom is e téma köré épült. Ezek felhasználásával több általános iskolában is készítettek helyi tananyagokat a programozás tanításához.

Munkám során arra törekszem, hogy a tanulók olyan logikus, matematikai gondolkodásmódra tegyenek szert, melynek birtokában teljesebben megismerhetik és mélyebben megérthetik az őket körülvevő világot.