dr. Sárospataki Barnabás

Biológia, kémia, magyar

Szüleim, nagyszüleim, tanár példaképeim hatására biológia-kémia szakos tanárhallgatóként kezdtem
egyetemi tanulmányaimat 2007-ben. Az alapképzési diploma megszerzése után egy kis
változatosságot keresve bútoripari technikusi szakképesítést szereztem, majd miután a szakmát
kitanultam, folytattam egyetemi tanulmányaimat. Biológia és kémia mellett ekkor már magyar
szakon is, mivel szerettem volna a világot nem csak a természettudósok szemüvegével, hanem
emberközelibb, filozófiaibb nézőpontból is alaposabban megismerni. 2015-ben végeztem
háromszakos tanárként.
A Móricz Zsigmond Gimnázium pedagógusaként 2014-től dolgozom. Az azóta eltelt években
mindhárom tantárgyamat volt lehetőségem tanítani, és már a másodszorra vagyok osztályfőnök.
Eleinte teljes állásban, majd 2016 óta félállásban vagyok az iskolában, így marad időm eltartani
magamat és családomat: egyéni vállalkozóként magántanítványokat készítek fel érettségire, vagy
segítem őket egyetemi tanulmányaikban. Emellett az oktatás-neveléshez kapcsolódó alkalmi
munkákat, projekteket is vállalok (pl. programszervezés, ismeretterjesztő könyvek fordítása stb.).
A tanári mindennapok örömei és kihívásai arra motiváltak, hogy az iskolai eseményeket, a tanár-diák
kapcsolatot tudományosabb megközelítésben is vizsgáljam. Neveléstudományi doktori képzésem
2016-ban kezdtem meg az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán. A pedagógiai kutatás és a tanár
szakos hallgatók oktatása új lendületet adott hivatásomban. Doktori végzettségemet 2023-ban
szereztem meg.
Szeretem a természetben tölteni szabadidőmet: a túrázást, a hegy- és sziklamászást, a futást és a
tájékozódási sportokat. A zene, az éneklés és a tánc is fontos számomra, a Hencida Népművészeti
Egyesület tagjaként, majd hat évig az egyesület elnökeként sok élménnyel (és számos
rendezvényszervezői tapasztalattal) lehettem gazdagabb e téren is. Mostanában már, a családos élet
mellett, kevesebb idő jut mindezekre, de szerencsére van azért alkalmam, alkalmunk így is a
fentiekhez hasonló időtöltésre.
Mint tehát a fentiekből látható: érdeklődési köröm széles, mert hiszem, hogy minden tudomány
ugyanúgy a valóság, valamiféle igazság(ok) megértéséről szól, más-más oldalról közelítve. Célom,
hogy diákjaimnak a megismerés örömét, a tudásvágy, a felfedezés nagyszerűségét közvetítsem a
lehető legközvetlenebbül, együttműködve, párbeszédet folytatva. Ezek voltak a mozgatórugóim
egyetemi kutatóként, és „tanárok tanáraként” is, ez motivál magánoktatóként, és ez tart mindmáig a
pályán gimnáziumi tanárként.