Ácsné Kovács Ildikó tanárnő, iskolánk magyar – német szakos tanára, címzetes igazgatója pedagógus nap alkalmával Szentendre Város Pedagógiai Díját kapta meg.

A kitüntető díj átadására a Szentendrei Városháza dísztermében került sor. Szentendre város honlapjának tudósítását itt olvashatják az eseményről.

A szentendrei képviselőtestület által odaítélt díjra a Móricz Gimnázium terjesztette fel tanárnőt több évtizedes, kimagasló színvonalú pedagógiai és oktatásirányítási munkájáért. Az alábbiakban részlet olvasható a díjátadáson is elhangzott méltatásból.

Ácsné Kovács Ildikó a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium magyar nyelv és irodalom – német nyelv és irodalom szakos tanára –tizenöt évig igazgatójaAz iskola a mai napig munkahelye, innen vonul nyugdíjba, csaknem 40 évnyi pedagógusi tapasztalat birtokában. Változatos pedagógusi pályája során a középiskolai tanárság minden lehetséges állomását megtapasztalta: szaktanár, osztályfőnök, munkaközösség-vezető, igazgatóhelyettes, igazgató és címzetes igazgató munkaköröket, megbízásokat látott el. Szaktanárként generációk elismert és szeretett pedagógusa, iskolájában többször választották diákjai az év tanárává. Öt osztály osztályfőnökeként végzett kiemelkedő nevelő, segítő tevékenységet. Két év igazgatóhelyettesség után 1988-ban választották a Móricz Zsigmond Gimnázium igazgatójává. A demográfiai hullám csúcsán nem csupán a térség legnagyobb iskoláját irányíthatta, a szakmai munka minősége is kiemelt szempont volt. A három vezetői ciklusban számos máig ható változás köthető a nevéhez. Ilyen például a gimnázium iskolaszerkezeti modelljének, tagozati rendszerének kialakítása vagy a nyelvi képzés hangsúlyos voltának felismerése, akkoriban még nyelvi alapítványi bevonásával a képzésbe. Igazgatósága alatt zajlott a Comenius 2000 minőségfejlesztési program I. és II. modelljének kiépítése, jelentős tantervfejlesztések történtek, a gimnázium a térség elismert iskolájává vált.

Szakmai fejlődési igényét bizonyító továbbképzéseit felsorolni szinte lehetetlen vállalkozás, de az országban elsők között szerzett szakvizsgás képzésen közoktatási vezetői képesítést a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Nem csupán „tanulóként”, hanem oktatóként is részt vett továbbképzéseken, különböző tudásmegosztó fórumokon: megyei tanári továbbképzéseken módszertani előadásokat tartott német nyelvből, a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ több alkalommal kutatási koncepció véleményezésével bízta meg, minőségfejlesztési tanácsadó és szakértő volt, a Comenius 2000 minőségfejlesztési program I. és II. modelljének megvalósításában, tanácsadóként 6 intézmény munkáját segítette, módszertani segédanyagok kidolgozásában vett részt. Több ízben mentortanár volt egyetemi hallgatók mellett magyar nyelv és irodalomból.

Ácsné Kovács Ildikó szerepel a vizsgáztatói névjegyzéken, több ízben volt érettségi vizsgák elnöke, emelt szintű vizsgák tantárgyi bizottságainak vizsgáztatójaként is szerepelt. Szakértői névjegyzéken szereplő szakértő volt intézményértékelés, pedagógiai értékelés területén. Szakértői munkáját 2015 óta mesterpedagógusként végzi, pedagógusminősítések és tanfelügyeleti értékelések szereplőjeként.

A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium kuratóriumának tagjaként is részt vesz iskolája támogatásában és a Szentendrei Móriczos Öregdiákok Egyesületének rendezvényeit is támogatja szerepléseivel. Tanárnő igényes és elismert pedagógiai tevékenysége követendő példaként szolgál mindannyiunk számára.