Tájékoztatjuk az étkezőket, hogy a készpénzes befizetés időpontja szeptember 29. Helyszíne az ebédlő,  9.30-tól 14.00-ig.

Ebédbefizetés pótlására nincsen lehetőség az iskolában, csak -a tanulói titkárságon történő egyeztetés után- az Izbégi Iskolában.

Aki átutalással kívánja rendezni a díjat, annak szeptember  25-ig kell ezt  megtennie.

Az átutalást a 11784009-15731292-10130005 számú számlaszámra kell átutalni (Szentendre Város Önkormányzata). Az utalásról készült bizonylatot vagy annak másolát szeptember 25-ig kell a moricz@ph.szentendre.hu e-mail címre elküldeni. Októberben a teljes értékű térítési díj 5520.-Ft,  a kedvezményes (50 %-os) térítési díj 2760.- Ft .

Az étkezést Szentendre Város Önkormányzata biztosítja.