A központi felvételi dolgozatok 2018. január 30-án, kedden 8.00 – 16.00 óra között tekinthetők meg a Gimnáziumban. Megtekintéskor a vizsga értékelőlapja is átvehető.

  • A felvételi dolgozatokat a tanuló, a tanuló szülei (gondviselője) vagy alakszerű meghatalmazással rendelkező harmadik személy tekintheti meg.
  • A megtekintő személy a dolgozatokról bármilyen eszközzel (jegyzet, telefon, fényképezőgép stb.) másolatot készíthet. A felvételiző kérheti a dolgozatról fénymásolat készítését (dolgozatonként 500 Ft-ért, melyről nyugtát –kérésre számlát- kap a gazdasági irodán).
  • A javítással kapcsolatban a megtekintő kérdést tehet fel a megtekintés ideje alatt ügyeletet ellátó magyar- és matematika szakos pedagógusoknak. Amennyiben a javítás a javítási-értékelési útmutatótól eltér, a megtekintő írásban észrevételt tehet a dolgozata javítására. Az észrevétel benyújtásának határideje január 31. 16 óra.
  • A vizsga értékelőlapját későbbi napokon is át lehet venni, de a dolgozatok megtekintésére csak ezen a napon van lehetőség.