Számunkra feldolgozhatatlan a hír… Ácsné Kovács Ildikó, a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium egykori igazgatója, pedagógusa, sokunk egykori tanára, osztályfőnöke méltósággal viselt betegség után elhunyt. Végső búcsúztatására a szentendrei köztemetőben 2019. február 20-án, szerdán 11 órakor kerül sor.

 

Ácsné Kovács Ildikó magyar nyelv és irodalom – német szakos középiskolai tanár tizenöt évig volt a Móricz Zsigmond Gimnázium igazgatója. Iskolánkban érettségizett és 2017-ben innen vonult nyugdíjba csaknem 40 évnyi pedagógusi tapasztalat birtokában. Változatos pedagógusi pályája során a középiskolai tanárság minden lehetséges állomását megtapasztalta: szaktanár, osztályfőnök, munkaközösség-vezető, igazgatóhelyettes, igazgató és címzetes igazgató munkaköröket, megbízásokat látott el. Szaktanárként generációk elismert és szeretett pedagógusa, iskolájában többször választották diákjai az év tanárává. Öt osztály osztályfőnökeként végzett kiemelkedő nevelő, segítő tevékenységet. Két év igazgatóhelyettesség után 1988-ban választották a Móricz Zsigmond Gimnázium igazgatójává. A demográfiai hullám csúcsán nem csupán a térség legnagyobb iskoláját irányíthatta, a szakmai munka minősége is kiemelt szempont volt. A három vezetői ciklusban számos máig ható változás köthető a nevéhez. Ilyen például a gimnázium iskolaszerkezeti modelljének, tagozati rendszerének kialakítása vagy a nyelvi képzés hangsúlyos voltának felismerése. Igazgatósága alatt zajlott a Comenius 2000 minőségfejlesztési program modelljeinek kiépítése és jelentős tantervfejlesztések is történtek.

Szakmai fejlődési igényét bizonyító továbbképzéseit felsorolni szinte lehetetlen vállalkozás. Elsők között szerzett szakvizsgás képzésen közoktatási vezetői képesítést a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Nem csupán „tanulóként”, hanem oktatóként is részt vett továbbképzéseken, különböző tudásmegosztó fórumokon: megyei tanári továbbképzéseken módszertani előadásokat tartott német nyelvből, a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ több alkalommal kutatási koncepció véleményezésével bízta meg, minőségfejlesztési tanácsadó és szakértő volt, a Comenius 2000 minőségfejlesztési program I. és II. modelljének megvalósításában, tanácsadóként 6 intézmény munkáját segítette, módszertani segédanyagok kidolgozásában vett részt. Több ízben mentortanár volt egyetemi hallgatók mellett magyar nyelv és irodalomból. Szerepelt a vizsgáztatói névjegyzéken, több ízben volt érettségi vizsgák elnöke, emelt szintű vizsgák tantárgyi bizottságainak vizsgáztatójaként is szerepelt. Szakértői névjegyzéken szereplő szakértő volt intézményértékelés, pedagógiai értékelés területén. Szakértői munkáját 2015 óta mesterpedagógusként végezte, pedagógusminősítések és tanfelügyeleti értékelések szereplőjeként. 2017-ben kiérdemelte Szentendre város Pedagógiai Díját is, ennek átadásakor készült az alábbi kép is kollégáival. A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium kuratóriumának tagjaként is részt vett iskolája támogatásában és a Szentendrei Móriczos Öregdiákok Egyesületének rendezvényeit is támogatta szerepléseivel. 

Igényes és elismert pedagógiai tevékenysége követendő példaként szolgál minden móriczois tanár számára. Szilárd elveinek, pedagógiai nagyságának igyekszünk megfelelni, de a hiány pótolhatalan lesz…