A kijavított írásbeli érettségi dolgozatok megtekintése.

 

A kijavított írásbeli érettségi dolgozatok  2016. május  31-én, 8.00 – 16.00 óra között tekinthetők meg a Gimnáziumban, a 216. teremben.

A kijavított írásbeli dolgozatokat a vizsgázó, a vizsgázó szülei (gondviselője) vagy alakszerű meghatalmazással rendelkező harmadik személy tekintheti meg.

A megtekintő személy a dolgozatokról bármilyen eszközzel (jegyzet, telefon, fényképezőgép stb.) másolatot készíthet. A vizsgázó kérheti a dolgozatokról fénymásolat készítését (dolgozatonként 500 Ft-ért, nyugtát –kérésre számlát- kap róla a gazdasági irodán).

Amennyiben a javítás a javítási-értékelési útmutatótól eltér, vagy a javításkor számszaki hiba történt,  a megtekintő írásban észrevételt tehet a dolgozata javítására.

Az észrevételt a Gimnázium titkárságára kell benyújtani, ennek határideje:  2016. június 01. 16 óra.