Mély megdöbbenéssel fogadtuk a hírt június 17-én, hogy iskolánk egykori matematikatanára, igazgatóhelyettese, Kun Péter tanár úr elhunyt.

Tanár Úr 1960-tól 2002-ig dolgozott a Móricz Zsigmond Gimnáziumban matematikatanárként és igazgatóhelyettesként is. 1930-ban született Kunmadarason. A kiskunhalasi református gimnázium elvégzése után Szegeden matematika-ábrázoló geometria szakos diplomát szerzett. 1960-tól tanított iskolánkban, a 70-es, 80-as években igazgatóhelyettesként irányította Móriczot. Nemzedékeket és generációkat (számos jelenlegi móriczos tanárt) tanított matematikára, többször volt osztályfőnök is. Személyes példaadása, elkötelezettsége, személyisége tiszteletet és az utolsó pillanatig őt körülvevő határtalan szeretet váltott ki generációkból. Igazi tanáregyéniség volt, aki magas szintű tanári, igazgatóhelyettesi munkája mellett tankönyvszerző, a matematikatanítással kapcsolatos tanulmányok írója is volt. Főiskolai előadóként, az Országos Pedagógiai Intézet munkatársaként is dolgozott. Érettségi vizsgabizottságok elnöke, emelt szintű vizsgáztató, versenyfeladatok szerzője volt. Számos kitüntetés, díj birtokosa (Kiváló Pedagógus, Benda Kálmán  Díj, Szentendre Város Pro Urbe Emlékérme, Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt). Gimnáziumunk alapítványának is ő volt az egyik alapítója. A nyugdíjas évei után is sok-sok évig tanított a Móriczban, majd a Szentendrei Református Gimnáziumban.

Halálával egy tanárgeneráció meghatározó tagja távozott közülünk, elismerésre méltó, szép és teljes életpálya áll mögötte, mégis nehéz elfogadni, hogy ő, akire mindig és mindenben számítani lehetett nincs többé…