A szóbeli meghallgatások időpontjai az alábbi, folyamatosan frissülő táblázatból ismerhetők meg. Az egyes vizsganapok részletes beosztása (várható vizsgakezdés időpontja, teremszám, vizsgacsoport) a szóbeli meghallgatás előtt 1 nappal kerül fel a honlapra. Kérjük a vizsgázókat, hogy személyazonosításra alkalmas fényképes okmányt hozzanak magukkal, és ügyeljenek a pontos megjelenésre. (A vizsgakezdés időpontjai tájékoztató jellegűek, csúszás a vizsga kezdésétől eltekintve mindkét irányban előfordulhat.) Időpont-módosítási kérést csak a vizsgát megelőző napokban tudunk teljesíteni. A vizsganapon csak akkor lehetséges új időpont biztosítása, ha a vizsgázó számára fel nem róható okból nem tud megjelenni a vizsgán (pl. betegség miatt orvosi igazolással alátámasztva).

A COVID-19 helyzet miatt járványügyi intézkedéseket kell alkalmaznunk. Kérjük, tartsák be az alábbi szabályokat:

  • Az intézménybe való belépéskor a kézfertőtlenítés és a lázmérés kötelező.
  • Az intézménybe csak a vizsgázó tanulók léphetnek be. (Ettől eltérő döntés csak egyedi, indokolt és kivételes esetben hozható, amennyiben az épületben a másfél méteres távolságtartás megvalósítható.)
  • Az intézménybe való belépéskor és az intézmény közösségi tereiben a szájmaszk használata kötelező.
  • A vizsgateremben a szóbeli meghallgatás során a szájmaszk használata nem kötelező, de ajánlott.
  • A vizsgateremben a kéttagú bizottságon kívül maximálisan három vizsgázó tartózkodhat. Minimálisan két méter távolságtartás szükséges.
  • A vizsgaterembe való belépéskor a teremben kézfertőtlenítő használata kötelező.
  • A vizsgatermek szellőztetéséről a bizottság tagjai kötelesek gondoskodni.
  • Kérjük, hogy a vizsgaterembe a tanulók saját tollat/íróeszközt hozzanak!
  • A vizsgaterembe étel/ital nem hozható be.

Azon tanulók névsora, akiknek nem kell szóbeli vizsgát tenniük, megtekinthető itt. (Frissítve február 24-én)

Az összes tanuló összes vizsgaidőpontja ebben a folyamatosan frissülő táblázatban található.

  • Vannak tanulók, akiknél nem sikerült beazonosítani a közismereti vizsga témáját (humán vagy reál). Kérjük, hogy ők mielőbb vegyék fel a kapcsolatot az iskolával!

RÉSZLETES VIZSGABEOSZTÁS

2021. március 18. (csütörtök)

 

A szóbeli vizsgákról a Felvételi tájékoztató 10. fejezetében tájékozódhatnak, a tételcímeket a Mellékletben találják.