Tisztelt Szülők! Mivel iskolánkat igen sok megkeresés éri február 29-ével kapcsolatban, az alábbiakban olvashatják tájékoztatásunkat, illetve az oktatási jogok biztosának állásfoglalását.

A Gimnázium eljárása a szerveződő 29-i "szülői sztrájkkal" kapcsolatban mindenben megfelel az oktatási jogok biztosának közleményében leírtaknak, azaz

Semmilyen hátrány vagy előny nem érheti tanulóinkat/szüleiket véleményük/szülei véleményének kifejezése miatt. Az iskola semmilyen nyilvántartást nem vezet arról, hogy 29-én mi lesz a tanulói hiányzások oka. A tanároknak ezen a napon tanítaniuk kell, mert ez nem pedagógussztrájk. A pedagógusok a jelenlévő diákok számától függően úgy gondoskodnak a jelenlévő tanulók érdemi foglalkoztatásáról, hogy a hiányzókat ne érje hátrány (pl. nem új anyag feldolgozása történik, hanem az eddig tanultak elmélyítése stb.).

A távollévők hiányzásukat többféleképpen -a Házirendeben lévő hatályos szabályozás betartásával- igazolhatják:

  1. Előre leadott kikérővel (nagykorú tanuló esetén a tanuló is "kikérheti" önmagát, jelezheti távollétét). Ebben az esetben a hiányzás nem számít bele a szülővel igazolható (öt alkalom / 23 tanóra) hiányzásba.A kikérőben azonban ne tüntessék fel a kikérés okát! A nagyobb számú kikérésre való tekintettel az igazgató a mai napon a 29-re vonatkozó szülői kikérők elfogadásának jogát átadta az osztályfőnököknek, akiknek el kell fogadniuk a kikérőket. A kikérők természetesen elektronikusan is eljuttathatók az iskola e-mail címére.
  2. Utólag a szülői igazolások (öt alkalom /23 tanóra) terhére. Itt sem kell azonban a hiányzás okát feltüntetni!
  3. Egyéb Házirendben szabályozott módon (betegség esetén orvosi igazolással stb.)

Valamennyi diákot és szülőt biztosítunk arról, hogy sem véleményük miatt, sem annak ki nem nyilvánítása miatt hátrány senkit nem érhet iskolánkban.

  Az oktatási jogok biztosának közleménye