A felvételi dolgozatok megtekintésére a jogszabályok alapján az iskoláknak egy teljes munkanapot kell biztosítani. A járványhelyzetre tekintettel a jogalkotók lehetőséget nyitottak arra is, hogy a vizsgaszervező intézmény a dolgozatokat és az értékelőlapot beszkennelje és a vizsgázónak elektronikus úton küldje meg.

Mindezeket figyelembe véve a dolgozatok megtekintésére kétféle lehetőség közül válasszanak:

A) A dolgozat és az értékelőlap szkennelt változatának e-mailben történő elküldése

VAGY

B) Személyes megtekintés a helyszínen 2021. február 2-án kedden, 8,00-16,00 óra között

Részletesebben:

A) A dolgozat és az értékelőlap szkennelt változatának e-mailben történő elküldése

Ezt a lehetőséget választva

 • A gondviselőnek ki kell tölteni az alábbi űrlapot, ahol meg kell adni a kiküldéshez szükséges adatokat.
 • A Felvételi jelentkezési lapon megadott e-mail címre február 1-jén megküldjük a magyar és a matematika dolgozatokat.
 • A két dolgozat két színesben szkennelt pdf fájl lesz.
 • Ezeken túl elküldjük az értékelőlapot is. Ezt szintén szkennelve (pecsételve, aláírva), így kinyomtathatják, csatolhatják az iskolai jelentkezési lapokhoz.
 • Amennyiben az eredeti értékelőlapot is szeretnék átvenni, ezt megtehetik az iskola portáján munkaidőben, február 4-étől.
 • Akik ezt a lehetőséget választják, a február 2-i megtekintési napon nem vesznek részt.
 • Az űrlap kitöltése előtt kérjük, olvassák el az adatkezelési megállapodást!
 • Az űrlap kitöltésére január 27. szerda estig van lehetőség.

 

B) Személyes megtekintés a helyszínen 2021. február 2-án kedden, 8,00-16,00 óra között

 • A felvételi dolgozatokat a tanuló, a tanuló szülője (gondviselője) vagy alakszerű meghatalmazással rendelkező harmadik személy tekintheti meg. Kérjük, hogy a tanulót legfeljebb 1 hozzátartozója kísérje el.
 • A megtekintő személy a dolgozatokról másolatot készíthet (pl. telefonnal, fényképezőgéppel).
 • A felvételiző kérheti a dolgozatról fénymásolat készítését (dolgozatonként 500 Ft-ért, kérésre nyugtát kap róla a gazdasági irodán).
 • A megtekintő megkapja az értékelőlapot.
 • Személyes megtekintés esetén be kell tartani az egészségügyi óvintézkedéseket: az épületbe belépni csak hőmérőzést, kézfertőtlenítést követően lehet. Az épületben maszkot kell viselni. Számítani kell hosszabb várakozásra is, létszámtól függően előfordulhat, hogy a bejáraton kívül. Megértésüket köszönjük!

Észrevételek kezelése

Amennyiben a javítás a javítási-értékelési útmutatótól eltér, a megtekintő írásban (személyesen vagy e-mailben) észrevételt tehet a dolgozata javítására. Az észrevételben pontosan meg kell jelölnie, melyik feladat melyik részénél mi az eltérés a javítókulcs és a javítás között. Az észrevétel benyújtásának határideje február 3. 16 óra. Észrevétel benyújtása esetén az iskola az észrevételt érdemben elbírálja, a bírálat eredményét a benyújtást követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.