Az alábbiakban a nyolcadik osztályos tanulók központi írásbeli vizsgájáról szóló tájékoztatót olvashatják. A járványhelyzetben egy miniszteri rendelet szabályozza a vizsga technikai tudnivalóit, ezen jogszabály alapján kell megszerveznünk a felvételi vizsgát. Ezt a tájékoztatót a hozzánk jelentkező diákok részére e-mailben is megküldjük. Kérjük, figyeljék a jelentkezési lapon megadott e-mail fiókot!

1.) Az írásbeli feladatlapok kitöltése január 23-án szombaton 10,00 órakor kezdhető meg, de a vizsga szervezése miatt a tanulók legkésőbb 9,30-kor érkezzenek meg az épületbe. 9,00 óra előtt a belépés nem lehetséges. A késve érkező tanulók megírhatják a vizsgát, de ugyanakkor kell befejezniük, mint a vizsgájukat időben kezdőknek.  

2.) Valamennyi vizsgázó hozzon magával a személyazonosságát igazoló fényképes okmányt (személyi ig., útlevél vagy diákigazolvány), amit a vizsgateremben a felügyelő tanároknak be kell mutatnia. 

3.) Az épületbe a jogszabályok szerint csak a tanulók léphetnek be, kérjük, hogy a kísérők csak a kapuig kísérjék a tanulókat. 

4.) Minden tanuló csak a vizsgabeosztásban meghatározott teremben és a meghatározott széken foglalhat helyet. A vizsgabeosztás az épület bejárata előtt lesz megtekinthető. A vizsgabeosztásból tudható meg a vizsga pontos helye. 

5.) Az épületben diákjaink és pedagógusok is segítik a vizsgázókat a vizsgaterem megtalálásában, valamennyi nyolcadikos időben el tudja foglalni helyét. 

6.) Az épületbe való belépéskor a testhőmérséklet-mérés és a kézfertőtlenítés kötelező. 

7.) Az épületben való közlekedéskor a maszkhasználat kötelező. A vizsgateremben a vizsgázók levehetik a maszkot. 

8.) A vizsgatermekben maximálisan 10 vizsgázó fog tartózkodni, a tanulók kb. 2 méteres távolságban lesznek egymástól.  

9.) A magyar nyelv és a matematika vizsga között 15 perces szünet van, amelyben a tanulók elhagyhatják a vizsgatermet. A két vizsgarész 45-45 perces, a tanulók 11,45-kor végeznek. 

10.) A vizsgateremben a tanuló padján csak írószerszámok, körző, vonalzó, személyi okmányok, zárt palackban innivaló és minimális ennivaló lehet. Minden más személyes holmi (táska, kabát, telefon, okosóra, könyvek stb.) a teremben egy másik helyen lesznek tárolva a vizsga végéig. 

11.) Minden vizsgateremben felügyelőtanár gondoskodik a csoportosulások elkerüléséről, a személyazonosság, az ülésrend és a használható segédeszközök ellenőrzéséről, a tanulók tájékoztatásáról és a dolgozatok megíratásáról. A felügyelőtanárok számára a védőmaszk használata kötelező. 

12.) Az épületbe az épület főbejáratánál 3 helyen (Kálvária út 16/a) és az iskolaudvaron belüli ingyenes parkolási lehetőséget igénybe vevőknek a Pipacs utcai bejárat felől 1 helyen lehet belépni az intézménybe. Az iskolaudvaron kívüli parkolás is ingyenes. A Kálvária út járdáján való parkolást a közterület-felügyelet bünteti. 

13.) Azok a vizsgázók, akik önhibájukon kívül nem tudnak részt venni a vizsgán, január 28-án, a pótló vizsganapon pótolhatják. Akik COVID fertőzés miatt nem tudtak résztvenni egyik vizsganapon sem, 2021. február 5-én is pótolhatják a vizsgájukat.  

14.) A vizsgázók a vizsga elején és végén is tájékoztatást kapnak a vizsgadolgozatok megtekintésének és az értékelőlapok átvételének helyéről, idejéről és módjáról.

A tanulási nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók pedagógiai szakszolgálat szakvéleménye alapján igazgatói határozatban kaptak mentességet. A határozatokat –melyben minden tájékoztatás szerepel a mentesítésről– ajánlott küldeményként postáztuk decemberben. Ha valakihez mégsem jut el a határozat írásos változata, kérjük, keressen minket január 15-ig telefonon, e-mailben vagy személyesen.

Sikeres vizsgákat kívánunk!