Az írásbeli vizsga időpontjairól az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhat az alábbi címen: ITT

Írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének időpontja a gimnáziumban: 2013. november 4-én 8,00 és 16,00 óra között

A középszintű szóbeli érettségi vizsga időpontja (csak a gimnázium vizsgabizottságáé!): 2013. november 25-27.

Kérjük, hogy a vizsgázók 2013. november 25.-én, hétfőn 8:15-kor jelenjenek meg a gimnázium aulájában.

A vizsgaleírást és az írásbeli vizsga követelményeit a következő oldalon találja meg: ITT

 

a) Amennyiben Ön emelt szintű vizsgát (is) tesz, a vizsga követelményeiről, nyilvánosságra hozott anyagairól szintén az OH tájékoztatását kell figyelemmel kísérnie, vizsgáját a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya szervezi, postai úton is behívót kap a vizsgára. A szóbeli tantárgyi bizottságok eredményeit a vizsgák után a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium vizsgabizottsága hagyja jóvá, az eredményekről szóló dokumentumait (tanúsítvány, törzslapkivonat stb.) a szóbeli vizsgabizottság záróértekezlete után veheti át személyesen, alakszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja által vagy tértivevényes levélben megküldjük Önnek.

b) Amennyiben Ön középszintű vizsgát (is) tesz, itt tájékozódhat a kötelezően nyilvánosságra hozandó információkról. A nyilvánosságra hozandó információkat a 40/2002 (V. 24.) OM-rendelet határozza meg.

MAGYAR IRODALOM

MAGYAR NYELVTAN

TÖRTÉNELEM

INFORMATIKA 

 

  

Az alábbi tantárgyakból a jogszabály nem határoz meg olyan információkat a szóbeli vizsga anyagából, melyeket nyilvánosságra kell hozni: 

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

FÖLDRAJZ