Hétfőn megkezdődnek iskolánkban az érettségi vizsgák. Saját tanulóinkon túl a térség emelt szintű vizsgáinak nagyobbik részét is nálunk bonyoltja le a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya.

 

Így emelt szinten 13 tantárgyból 238  tesz írásbeli vizsgát a Móriczban. Legtöbben történelem és angol nyelv tantárgyból írásbeliznek emelt szinten (a végzős móriczos diákoknál is ez a két tantárgy a leginkább népszerű), de van két "egyfős" tantárgyunk (lengyel nyelvgazdasági alapismeretekés egy "kétfős" tantárgyunk (belügyi-rendészeti alapismeretek) is. Saját négy vizsgabizottságunkban további 163 tanuló 527 esetben tesz középszintű írásbeli vizsgát. A tanítás és a vizsgák összehangolása miatt speciális munkarendre van szükség.