Az őszi időszakban iskolánk a Pest Megyei Kormányhivaztal megbízásból vizsgaközponti feladatokat lát el. Itt olvashatók a vizsgák nyilvánosságra hozandó információi.

Az írásbeli vizsgaidőpontok országosan egységesek. A vizsgaidőpontokról az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhatnak. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vizsga kezdése előtt min. 30 perccel meg kell jelenni a vizsgahelyszínen. A kijavított írásbeli vizsgadolgozatok 2022. november 7-én tekinthetők meg 8,00 – 16,00 óra között (a dolgozat mindig a vizsgajelentkezés helyszínén tekinthető meg, amely nem mindig esik egybe azzal, hogy a vizsgázó hol írta meg a dolgozatát!).

Az emelt szintű írásbeli és szóbeli vizsgák időpontjáról és helyszínéről a vizsgázók írásban is értesítést kapnak a vizsgázók a Pest Megyei Kormányhivataltól. A vizsga helyszíne emelt szintű vizsga esetén nem feltétlenül a Móricz Gimnázium!

A középszintű szóbeli vizsgák időpontja: 2022. november 22-23-24. (A pontos beosztás még nem készíthető el). Valamennyi vizsga vizsgadokumentuma (bizonyítvány, tanúsítvány, törzslapkivonat) leghamarabb 24-án délután vehető át a vizsga érettségi elnökétől. 24. után munkaidőben is át lehet venni a dokumentumokat a gimnázium igazgatói titkárságán. A dokumentumok korábbi kiadását jogszabály tiltja, ez technikailag sem oldható meg.

Nyilvánosságra hozandó témakörök/tételek tantárgyanként: