Az őszi időszakban iskolánk a Pest Megyei Kormányhivaztal megbízásból vizsgaközponti feladatokat lát el. Itt olvashatók a vizsgák nyilvánosságra hozandó információi.

Az írásbeli vizsgaidőpontok országosan egységesek. A vizsgaidőpontokról az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhatnak. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vizsga kezdése előtt min. 30 perccel meg kell jelenni a vizsgahelyszínen.

Az emelt szintű írásbeli és szóbeli vizsgák időpontjáról és helyszínéről a vizsgázók írásban is értesítést kapnak a vizsgázók a Pest Megyei Kormányhivataltól. A vizsga helyszíne emelt szintű vizsga esetén nem feltétlenül a Móricz Gimnázium.

A középszintű szóbeli vizsgák időpontja: 2021. november 22-23. (A pontos beosztás még nem készíthető el). Valamennyi vizsga vizsgadokumentuma (bizonyítvány, tanúsítvány, törzslapkivonat) leghamarabb 23-án délután vehető át a vizsga érettségi elnökétől. 23. után munkaidőben is át lehet venni a dokumentumokat a gimnázium igazgatói titkárságán. A dokumentumok korábbi kiadását jogszabály tiltja, ez technikailag sem oldható meg.

Nyilvánosságra hozandó témakörök/tételek tantárgyanként: