Az alábbiakban a felvételt nyert tanulók beiratkozásáról tájékozódhatnak…

 

 

A kilencedik évfolyamra történő beiratkozás időpontja: 2015. június 25. (csütörtök). Délelőtt 9 órától 12 óráig, délután 13 órától 16 óráig lehet beiratkozni. A beiratkozást a tanulók vagy közvetlen családtagjaik tehetik meg, egyéb személyek csak akkor, ha meghatalmazással rendelkeznek a kilencedik évfolyamos tanuló szüleitől/gondviselőjétől. A beiratkozás osztályok szerint történik, az osztályok beazonosítását kiírás segíti.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

  • általános iskolai bizonyítvány
  • személyi igazolvány vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat
  • a lakcímkártya és a személyi igazolvány olvasható fénymásolata (szükség esetén a helyszínen is fénymásoljuk)
  • a kitöltött adatlap iskolai sportkör választásáról
  • ingyenes tankönyvre jogosultság esetén az ingyenes tankönyvtámogatás igénylése és a jogosultságot igazoló dokumentum
  • 1400 Ft az új diákigazolvány igényléséhez

A felvételi értesítőben kipostázott dokumentumokat (tanulói adatlap, egészségügyi kérdőív, tankönyvrendelés) a legtöbb tanulónktól visszakaptuk a tájékoztató délutánon. Kérjük, hogy aki nem volt jelen a rendezvényen, hozza el a dokumentumokat kitöltve a beiratkozásra! Kérésünk továbbá, hogy aki ingyenes tankönyvre jogosult, de nem adta még le az igénylést és a jogosultságot igazoló dokumentumot, azt is hozza magával.

Beiratkozáskor a megrendelt Móriczos pólókat át lehet venni, ára 1 500 Ft/db.

 

A Diákigazolvány igénylésének menete:

Az iskolában be kell fizetni a diákigazolvány-igénylés hatósági díját: 1 400 Ft-ot (beiratkozáskor befizethető).

A beiratkozás után okmányirodában kell időpontot kérni NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) azonosító  igényléséhez. Itt rögzítik a tanuló fényképét és aláírását. Az eljárás díjmentes. Az eljáráshoz szükséges dokumentumok: személyi igazolvány (vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat) ÉS lakcímkártya.

A NEK adatlapot a Gimnáziumban kell majd leadni, ez megtehető a nyár folyamán szerdai ügyeleti napokon 9:00-12:00 óra között. Ennek segítségével tudja az iskola ügyintézője az igénylést elindítani azután, miután az általános iskola a tanulót kijelentette. A gyártó az elkészült diákigazolványt a tanuló lakcímére postázza ki.