Fájdalommal értesültünk róla, hogy iskolánk egykori pedagógusa Sereginé Székács Csilla tanárnő július 16-án elhunyt.

Tanárnő 1989 – 2011 között iskolánk magyartanára, meghatározó pedagógusa volt. Népművelőként és pedagógusként is messze többet nyújtott szaktárgyának elkötelezett, színvonalas tanításánál. Számos osztályban osztályfőnökként is végigkísérte diákjait gimnáziumi éveik alatt. Előadóművészként színjátszó csoportjaival is szép eredményeket ért el. Szavalóversenyek zsűritagjaként és szervezőjeként is bizonyította  magyar nyelv iránti elkötelezettségét. Tanulói kimagasló eredményeket értek el a szépkiejtési és nyelvhelyességi versenyeken. A gimnázium első humán osztálya is az ő vezetésével teremtett hagyományt a Móriczban. Iskolai rendezvények, például a Humán Osztályok Találkozójának is rendszeres szervezője.  Az iskola első szakvizsgázott tanáraként és munkaközösség-vezetőjeként is sokat tett iskolánk hírnevének erősítéséért, legfőképpen azonban egy biztos erkölcsi alapokon álló, emberségből és tisztességből példát adó pedagógus volt.

Értesítünk minden őt szerető, tisztelő tanítványt, kollégát, munkatársat, hogy végső búcsúztatása 2016. augusztus 7-én, vasárnap 15 órakor lesz a szentendrei Evangélikus templomban, majd ezt követően az evangélikus temetőben (Hold utca és Temető utca találkozása) helyezik örök nyugalomra. Emlékét örökre megőrizzük!