Szomorúan értesültünk róla, hogy iskolánk egykori pedagógusa, Egner Kálmán tanár úr 2016. október 6-án elhunyt.

Tanár úr élete szorosan kötődött a Móricz Zsigmond Gimnáziumhoz. Iskolánk öregdiákja, az első móriczos érettségiző osztály tagja volt, majd 1968-tól 2005-ig matematika-fizika szakos tanárként dolgozott az intézményben.

Sajátos humorával könnyen feloldotta a matematika órák nehézségeit, látványos fizika kísérleteivel közelebb hozta diákjaihoz a természettudományok világát. Számos tanítványát készítette fel sikeresen mindkét tantárgyból felsőfokú tanulmányokra, de a korrepetálásra szorulók számára is hatékony segítséget nyújtott.

A fizikaszertár fejlesztését — munkaközösség-vezetőként — mindig szívén viselte nemcsak új eszközök beszerzése révén, hanem saját eszközök készítésével, kísérleteket bemutató videó-felvételekkel is.

Fiatalabb korában aktívan részt vett a diákok tanórán kívüli programjainak szervezésében, a diákélet színessé, mozgalmassá tételében.

Osztályfőnökként generációkat kísért az érettségiig.

Tanártársaival jó barátságban volt; együttműködő, segítő, a gimnázium hagyományait gondosan ápoló pedagógusként különösen támogatta, segítette a pályakezdő fiatalok munkáját.

Búcsúztatása október 24-én 11órakor lesz a sztaravodai úti köztemetőben.