Gimnáziumunkban a szóbeli meghallgatásokra 2016. február 22.(hétfő) és március 4. (péntek) között kerül sor.

Jelenleg a folyamatosan érkező jelentkezési lapokat dolgozzuk fel, ezt követően tudjuk elkészíteni a vizsgabeosztásokat.  A mentesek névsorát és a szóbeli vizsgák időpontját február 19-én pénteken hozzuk nyilvánosságra (névvel, vizsganappal).  Minden vizsga 14 órakor kezdődik.

A szóbeli témakörök innét is letölthetők.