Gimnáziumunk némettanárainak munkaközössége a 2018/19-es tanévben német országismereti versenyt hirdet diákjaink részére a következő feltételekkel:

1.A verseny tartalma:

Október és március között három feladatlap elkészítése országismereti témakörben (feleletválasztó, válaszkifejtő, szövegalkotó és internetes kutató feladatok).

2. A verseny célja:

– A tanórákon elsajátított németnyelv-tudás (szókincs és nyelvtani struktúrák) alkalmazása és továbbfejlesztése élményszerző feladatok megoldása által.

–  Betekintés a német nyelv és kultúra kevésbé ismert területeire.

3. A verseny lebonyolításának módja:

A verseny 3 fordulóból áll. Az egyes fordulók feladatlapjait a résztvevők a némettanáraiktól kapják meg, a feladatokat otthon készítik el, és az elkészített feladatsorokat a feltüntetett határidőkig a némettanáraiknak adják le. Az egyes fordulók során elért eredmények a német faliújságon olvashatók. A versenyben résztvevők némettanáraiktól ötösöket kapnak, a verseny végén az első három helyezett tárgyjutalomban részesül.

Jó versenyzést kíván a némettanárok munkaközössége!

Viel Spaß und Erfolg!