Az alábbiakban a felvételt nyert tanulók beiratkozásáról tájékozódhatnak

 

A kilencedik évfolyamra történő beiratkozás időpontja2013. június 26. (szerda). Délelőttórától 12 óráig, délután 13 órától 16 óráig lehet beiratkozni. A beiratkozást a tanulók vagy közvetlen családtagjaik tehetik meg, egyéb személyek csak akkor, ha meghatalmazással rendelkeznek a kilencedik évfolyamos tanuló szüleitől/gondviselőjétől. A beiratkozás osztályok szerint történik, a tanulók/szülők kérjük, hogy először azonosítsák be, hogy A, B, C vagy Ny osztályba fognak-e járni a gyerekek.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

  • általános iskolai bizonyítvány
  • személyi igazolvány vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat
  • a lakcímkártya és a személyi igazolvány vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat olvasható fénymásolata (szükség esetén a helyszínen is fénymásoljuk)

 

A beiratkozáskor ki kell tölteni az alábbi dokumentumokat. Ezek a honlapról letöllthetők, kinyomtathatók és a beiratkozáskor leadhatók. (Természetesen a helyszínen is rendelkezésre állnak.)

Tanulói adatlap

Innen letölthető, nyomtatható

Igénylőlap ingyenes tankönyvhöz

Arról, hogy ki jogosult ingyenes tankönyvre, az igénylőlapról tájékozódhatnak és a helyszínen lévő pedagógusok is segítenek. Igénylés esetén az igényjogosultságot igazoló dokumentum(oka)t (vagy azok fénymásolatát) feltétlenül hozza magával.

Innen letölthető, nyomtatható

Tankönyvmegrendelő lap (Mindenkinek ki kell töltenie, függetlenül attól, hogy ingyenesen veszi-e igénybe a könyveket!)

Négy évfolyamos képzésben résztvevők számára letölthető, nyomtatható

Öt évfolyamos képzésben résztvevők számára letölthető, nyomtatható

Kiegészítő tankönyvmegrendelő lap

Ezt a megrendelő lapot CSAK azok a tanulók töltsék ki, akik

  • Négy évfolyamos gimnáziumi osztályba nyertek felvételt ÉS második nyelvként olaszt jelöltek a jelentkezési lapon
  • Ny osztályba (öt évfolyamos) nyertek felvételt ÉS második nyelvként franciát szeretnének tanulni

Kiegészítő tankönyvmegrendelő lap letölthető, nyomtatható

– Iskola-egészségügyi adatlap

Iskola-egészségügyi adatlap letölthető, nyomtatható

Diákigazolvány igénylése a következő módon történik:

Az iskolában be kell fizetni a diákigazolvány-igénylés hatósági díját: 1 400 Ft-ot (beiratkozáskor befizethető).

A beiratkozás után okmányirodában kell időpontot kérni NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) azonosító  igényléséhez. Itt rögzítik a tanuló fényképét és aláírását. Az eljárás díjmentes. Az eljáráshoz szükséges dokumentumok: személyi igazolvány (vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat) ÉS lakcímkártya.

A NEK adatlapot az iskolában kell leadni, ennek segítségével tudja az iskola ügyintézője az igénylést elindítani. A gyártó az elkészült diákigazolványt a tanuló lakcímére postázza ki.